Als u wilt dat uw medewerkers betrokken zijn, betrek ze!

Regelmatig worden wij door onze relaties met de opmerking geconfronteerd dat hun medewerkers weinig initiatief ontplooien en weinig betrokken zijn. Op onze vraag in hoeverre zij hun medewerkers ook betrekken bij de werkzaamheden, moeten zij vaak het antwoord schuldig blijven.

Wat we ook zien is dat initiatieven en betrokkenheid van medewerkers veelal niet beloond worden. Sterker nog, hun ideeën en bijdragen worden vaak schamper terzijde geschoven. Niet zo heel verwonderlijk dat medewerkers op een gegeven moment geen initiatieven meer ontplooien.

 

 

Tips om uw medewerkers te betrekken;

 1. Luister naar de ideeën van uw medewerkers.
 2. Vraag door op deze ideeën.
 3. Beoordeel deze ideeën op een volwassen wijze.
 4. Geef aan uw medewerkers aan welke stappen u gaat zetten met het idee.
 5. Vertel het ook als u niets met het idee gaat doen en waarom.
 6. Geef terugkoppeling over de uitkomst van de vervolgstappen.
 7. Implementeer het idee.
 8. Nodig medewerkers uit om met ideeën te komen.
 9. Leg problemen voor en vraag om mee te denken over mogelijke oplossingen.
 10. Implementeer goede oplossingen.
 11. Waardeer medewerkers om hun bijdragen.

Zo voelen medewerkers zich betrokken en gedragen zij zich betrokken. Daarmee creëert u initiatiefrijke en tevreden medewerkers, die graag een stapje extra zetten, omdat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor het welzijn van uw organisatie.

Wat moet u vooral niet doen;

 1. Vragen om ideeën en de aangereikte oplossingen wegwuiven.
 2. Aangereikte oplossingen niet implementeren.
 3. Niet luisteren naar ideeën.
 4.  Ideeën niet serieus nemen.
 5. Niet uitleggen waarom iets niet wordt geïmplementeerd.
 6. Vragen om ideeën en vervolgens uw eigen idee uitvoeren.
 7. De opmerking maken: ‘dat hebben we vroeger al eens geprobeerd en dat werkt niet.’