Competenties

theboard beschikt over de disciplines om onze relaties te helpen bij de uitdagingen om de prestaties te verbeteren. De optimale oplossingen ontstaan binnen het collectief theboard; de uitvoering is aan een boardmember. U kunt zo rekenen op de inzet van een optimaal kennis- en ervaringspotentieel bij het adviseren, en bij het leveren van concrete resultaten voor de organisatie.

Competenties van theboard concentreren zich op de kritieke opgaven en kansen van onze relaties, op het gebied van strategie, marketing, organisatie, operations en technologie, in alle sectoren, met een focus op de zorgsector en de financiële dienstverlening.
theboard brengt extensieve functionele ervaring samen, maar staat bekend om zijn holistische perspectief: we creëren waarde over de grenzen heen en tussen afdelingen en bestuurslagen, van elke organisatie. theboard heeft bewezen een multiplier-effect te hebben op het optimaliseren van de som der delen, niet alleen de individuele stukken.

Organisaties zullen hun kerncompetenties voortdurend moeten versterken en de capaciteit ontwikkelen om doorlopend te veranderen. theboard is gecommitteerd aan het helpen van relaties bij deze doelstellingen, met raad en daad.

De expertise van theboard hiervoor bestrijkt de volgende gebieden:

Strategie

Op maat gemaakte koers voor de organisatie. theboard ontwikkelt in coöperatie het plan om kansen na te streven en voorsprong te versterken, of door een nieuwe richting van een bestaand business model of door business model innovatie. Wij helpen ook bij het ontwerpen en verfijnen van strategische planningsprocessen.

Performance Improvement

theboard biedt het ontwerp en de aanpak voor het snel verlagen van de kosten van de operatie. We bieden de strategische input die nodig is voor een turnaround plan, coördineren de betrokken partijen, monitoren de voortgang en zorgen voor een snelle uitvoering.

Het ‘battle-proof’ programma management van theboard biedt de mogelijkheid om op grote schaal veranderingen te beheren. Onze eigen aanpak zorgt ervoor dat de inspanningen en inzet de beoogde resultaten opleveren en dat deze nieuwe realiteit duurzaam landt in de organisatie.

Organisatie

theboard helpt bij het waarborgen dat de organisatie perfect is uitgelijnd om met succes de doelstellingen te realiseren. We creëren het meest effectieve organisatieontwerp (structuur, verantwoordelijkheden, samenwerking) om mensen optimaal te laten functioneren. We betrekken medewerkers op alle niveaus van de organisatie om er voor te zorgen dat de bedrijfscultuur de strategie ondersteunt en versterkt. Ook begeleiden we het systematisch ontwikkelen van de leidinggevende capaciteiten in de gehele organisatie.

Informatie Technologie

Majeure software-implementaties worden veelal geleid als technische projecten terwijl het feitelijk veranderprojecten zijn, die zonder de juiste aansturing een significant afbreukrisico kennen. theboard biedt systematisch, gedisciplineerd en rigoureus programmamanagement en een robuuste verandermanagement aanpak om de succeskans van grote complexe programma’s te vergroten.

Customer Strategy & Marketing

theboard helpt organisaties bij het afstemmen van de marketing- en communicatiestrategie op de behoeften, doelstellingen en strategie van de onderneming. theboard adviseert over de meest effectieve en efficiënte manier om social media, ‘Web 2.0 principles’ en virals, mond-tot-mond concepten te incorporeren in de marketing- en communicatieactiviteiten.